Květen 2007

Onewa

29. května 2007 v 14:56 | Ehlek a Zaktan |  Toa Hordika
Kamenné srdce!
Uvnitř srdce bojuje s nespoutaným Rahi, který se usadil v půlce jeho těla.
Má silnou vůli a stále zůstává hrdinou, ale jak dlouho to vydrží?
Jeho klepetové drápy mohou vrhat kameny s neuvěřitelnou přesností, stejně
jako dobíjet jeho kamenný Rhotuka kotouč.

Whenua

29. května 2007 v 14:54 | Ehlek a Zaktan |  Toa Hordika
Stínový útočník!
Toa Hordika Whenua viděl, jak byly zničeny Archívy a jak všechny druhy
bestií Rahi se rozutekly po Metru Nui. Nyní musí bojovat a zachránit
Rahi před vyhynutím.
Jeho nástroje mohou objevit Rahi hluboko pod zemí, nebo mohou dobíjet
jeho zemský Rhotuka kotouč.

Matau

29. května 2007 v 14:53 | Ehlek a Zaktan |  Toa Hordika
Nezpoutaná bouřlivá smršť!
Z půlky Toa, z půlky monstrum, Matau se musí rozhodnout mezi záchranou Matoranů
a záchranou sebe samotného. Jeho tesáková ostří mohou rozřezat pavučiny a kabely,
stejně jako dobíjet jeho větrný Rhotuka kotouč.

Nuju

29. května 2007 v 14:52 | Ehlek a Zaktan |  Toa Hordika
Ledová síla!
Chladný Toa Hordika Nuju zápasí s divokým a zlostným Rahi uvnitř svého těla.
Používá Hordika ozubené nástroje a mrazivý kotouč Rhotuka, kterým
bojuje s nepřáteli Toa při hledání léku, který by ho obrátil zpět do
dobrého Toa Metru.

Balta

29. května 2007 v 14:50 | Ehlek a Zaktan |  Matorani 2006
Odvážný Matoran vynálezce Balta.
Balta velice snadno vyrobí nové zbraně a zařízení z hromady vyřazených a rozbitých věcí.
Jakmile zkříží své dvojité hranaté nástroje, může odrazit každý útok.

Piruk

29. května 2007 v 14:49 | Ehlek a Zaktan |  Matorani 2006
Mistr Matoranských špionů Piruk.
Hbitý a tajnůstkářský Piruk se tajně neporozovaně vplíží dovnitř a ven
nepřátelské základny, kde získává informace pro Matoranský odpor na Voya Nui.
Když je polapen, použije své trhací drápy, kterými rozsekne i nejtvrdší kov
a tak si prorazí únikovou cestu.

Dalu

29. května 2007 v 14:49 | Ehlek a Zaktan |  Matorani 2006
Silný Matoranka válečnice
- Dalu.
Dalu je nejzkušenější bojovnice na Voya Nui a je vždy připravena k boji.
Dvojité nože jí pomáhají na krátkou dobu zvyšovat rychlost při cestě k
cíli (dodávají jí sílu a rychlost).

Velika

29. května 2007 v 14:47 | Ehlek a Zaktan |  Matorani 2006
Moudrý a tajemný Po-Matoran Velika.
Velika je mistrem řemesla a vynálezce, navrhuje propracované vybavení a výstroj
pro použití v boji proti Pirakům.
Jev elice moudrý, jeho zvykem je mluvení v hádánkách, což činí ostatním problémy
Velikovi porozumět.

Kazi

29. května 2007 v 14:47 | Ehlek a Zaktan |  Matorani 2006
Hlídač starověkých tajemství Kazi.
Kazi je jediným Matoranem, který ná nejhlubší tajemství ostrova Voya Nui.
Je přísný a sarkastický, na obranu používá dvojité vidle, které odrážejí
jakýkoli zvuk a mění ho na zničující zvukovou vlnu.

Garan

29. května 2007 v 14:46 | Ehlek a Zaktan |  Matorani 2006
Vůdce Matoranské vzpoury Garan.
Odvážný a chytrý Garan vede Matorany Voya Nui v jejich boji proti nájezdům Piraků.
Jeho dvojité šroubovité generátory střílejí energetické koule.

Defilak

29. května 2007 v 14:45 | Ehlek a Zaktan |  Matorani 2007
Defilak
Chytrý a nápaditý Defilak rychle propojuje zdánlivě nesouvisející události a spřádá z nich plán. S velkým nasazením ochraňuje Mahri Nui, dokáže se postavit i mnohem silnějším protivníkům, přičemž riskuje svou vlastní zkázu.

Dekar

29. května 2007 v 14:44 | Ehlek a Zaktan |  Matorani 2007
Dekar
Po-Matoran, který věří jedině tomu, co vidí na vlastní oči, a v poslední době viděl věci, které dříve pokládal za nemožné. Má za to, že všechno, co má sílu Masky života, je nebezpečné, ne-li přímo zlé, a mělo by být zničeno.

Pouks

29. května 2007 v 14:43 | Ehlek a Zaktan |  Rahaga 2005
Nebojácný a odvážný POUKS
je vyzyvatelem těch největších Rahi - včetně Kikanala.
Může vypustit svou Rhotuku - kotouč - nízko nad zemí velkou rychlostí, tím ohromí
bestie na dobu nezbytně nutnou k jejich polapení.

Gaaki

29. května 2007 v 14:42 | Ehlek a Zaktan |  Rahaga 2005

Norik

29. května 2007 v 14:41 | Ehlek a Zaktan |  Rahaga 2005
Moudrý a schopný NORIK je uznávaný ostatními Rahagy, dokonce i když
ne všichni z nich sdílí jeho víru, která může vyléčit Toa Hordika.
Používá svůj nástroj k vytvoření tekutých vln, které vyruší plazící
se Rahi a zavedou je až k nastražené pasti a pomocí - Rhotuky - kotouče
je chytí do pasti.

Bomonga

29. května 2007 v 14:40 | Ehlek a Zaktan |  Rahaga 2005
Bomonga je přezdíván "Klidná Noc". Bomonga loví v naprostém tichu,
nevydá při tom ani hlásku. Jeho kořistí jsou skrytí Rahi - hmyz a noční druhy Rahi.
Ze svého tajného místa spustí potichu své kotouče ticha, které se připojí a dočasně
ochromí Rahi.

Kualus

29. května 2007 v 14:40 | Ehlek a Zaktan |  Rahaga 2005
KUALUS je považován za nestandardního Rahagu, jelikož často ztrácí
čas mluvením s létajícími Rahi. Mluví s nimi jazykem, který se skládá
z praskání a hvízdání.
Jeho Rotuka - bumerangový kotouč - se připojí ve vzduchu ke kreatuře
a vrátí se zpět s úlovkem do klepeta čekajícího Kualuse.

Iruiny

29. května 2007 v 14:38 | Ehlek a Zaktan |  Rahaga 2005
IRUINY se spoléhá na svou trpělivost a jemné chování jako návnadu pro
vlákání Rahi do svých pastí. Jeho schopnost je tak ohromná, že může
sledovat stopu Rahi létajících ve vzduchu. K lovení Rahi používá
háčkovitý kotouč, kterým zamotává kreaturám končetiny do sítí a
snese je dolů na zem.

Ahkmou

29. května 2007 v 14:37 | Ehlek a Zaktan |  Matorani 2004
Ahkmou miluje soutěžení,ale vždycky skončí až na druhém místě.Ted´ však kuje pikle a snaží se všechno změnit.Změní se k nepoznání i Metru Nui?

Nuhrii

29. května 2007 v 7:16 | Ehlek a Zaktan |  Matorani 2004
Nuhrii Matoran ohně


Nuhrii doufá,že se jednou stane nejvyhlášenějším výrobce masek

ve městě Metru-nui.Teď má šanhci vyrobyt masku Kanohi.

Provedení tohoto plánu uvrhne město do velkého nebezpečí.

Ta-metru

silnější disky odstranují překážky z cesty